Algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht met AAM VOF. Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van AAM VOF, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.
Deze voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden en kunnen hier worden ingezien.