Diensten

Administratieve ondersteuning

Onder de financiële administratie verstaan we uw gehele administratie waaronder

  • uw verkoop-, inkoop en kostenfacturen
  • uw bank- en kasboek
  • uw aangifte omzetbelasting
  • uw loonadministratie
  • rapportages

Omdat niet iedere administratie hetzelfde is bieden we ook hier de keuze om de gehele administratie door ons te laten voeren of uw administratie periodiek of op verzoek door ons te laten controleren. De wijze van aanleveren van uw administratie gaat uiteraard in overleg.

Naast het bijhouden van uw administratie verzorgen wij, na overleg met u, ook periodiek de aangiften omzetbelasting.

Als u personeel heeft, weet u welke verplichtingen u worden opgelegd. Naast het loonstrookje moet u periodiek uw aangifte loonheffingen indienen, heeft u misschien te maken met met een pensioenfonds, ziekte, vergoedingen en verstrekkingen, CAO’s en allerlei formulieren. Door ons netwerk bieden wij u ook de mogelijkheid om uw gehele loonadministratie door ons te laten voeren.

Naast het voeren van uw financiële en eventuele loonadministratie is het natuurlijk van belang om periodiek inzicht te krijgen in uw cijfers. Daarvoor kunnen wij, op verzoek, tussentijdse rapportages opstellen en natuurlijk stellen wij aan de hand van de administratie uw jaarrekening samen.

Fiscale aangiften

Naast uw jaarrekening is uw fiscale aangifte van minstens zo’n groot belang. Uw aangifte inkomstenbelasting (voor ondernemers) of de aangifte vennootschapsbelasting wordt samengesteld waarbij zoveel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van de fiscale faciliteiten die beschikbaar worden gesteld.

Ook hier zal er geen aangifte worden verstuurd zonder dit eerst met u te hebben besproken. Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan en weet u welke aanslag u kunt verwachten.

Interim werkzaamheden

Uw organisatie groeit, uw afdeling administratie krijgt het steeds drukker? Of uw organisatie is dusdanig gegroeid dat deze opnieuw ingericht moet worden? Wij staan u graag met raad en daad te zijde om dit in goede banen te leiden. Dit kan door de implementatie van een nieuwe boekhoudprogramma, het simpelweg helpen met het wegwerken van een opgelopen achterstand of het inwerken en bijstaan van uw medewerkers. Laat u informeren welke mogelijkheden wij u nog meer kunnen bieden.

Advisering

  • U wilt een onderneming starten?
  • U wilt groeien?
  • U wilt verhuizen of verbouwen?
  • U wilt een bedrijf overnemen?
  • U heeft een financiering nodig?

Graag zijn wij u klankbord en uw ingang tot verschillende instellingen. Of het contact met de bank of de belastingdienst is, wij bespreken met u de struikelpunten die u tegenkomt en gaan samen met u op zoek naar een oplossing wat in uw situatie het beste is.

Andere financiële of fiscale vraagstukken

Heeft u nog vragen of wilt u een vrijblijvend gesprek aanvragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen zodat u zeker weet of AAM VOF u van dienst kan zijn. U vindt de contactgegevens in de sidebar.

Prijs

Voor de diverse werkzaamheden kan er een vaste prijsafspraak gemaakt worden. In de opdrachtbevestiging wordt duidelijk overeen gekomen welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Extra werkzaamheden worden worden van te voren gemeld zodat verrassingen worden voorkomen.

Als u de werkzaamheden op regiebasis wilt laten uitvoeren, is dit ook mogelijk. Ook dan worden de (prijs)afspraken duidelijk vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Omdat geen enkele ondernemer hetzelfde is, komen wij graag bij u aan tafel zitten om uw wensen en uw budget te bespreken.